Syyskokouksen henkilövalinnat

30.11.2005

YPA:n puheenjohtajana jatkaa kaudella 2006 paljon kiitoksia saanut Kalevi Lehtonen ja vanhoina johtokunnan jäseninä: Jukka Laitinen, Arto Paananen ja Marjo Rinne. Uudet johtokunnan jäsenet ovat: Riitta Vilén ja Arja Sonne. YPA:lle muodostui yksi uusikin jaosto, kun kuntoliikuntajaosto muuttui terveys-, ja kuntoliikuntajostoksi. Jaostojen kokoonpanot linkitettynä.Lisätietoja: /seuran_esittely/lajijaostot_2006/