Toiminnan periaatteet 2010-2015

Lentopallojaosto on määritellyt toiminnan periaatteet juniorijoukkueille vuonna 2010 (päivitetty 2015). VANHA

 

Kannustamme, tuemme ja annamme mahdollisuuden kaikille tasavertaiseen, rehtiin, reiluun ja terveelliseen liikuntaan hyvän harrastuksen parissa.

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme riippumatta erilaisuudestamme - erilaisuutemme on valttimme.

Kasvamme ja kehitymme yhdessä sekä pelaajina, valmentajina että ihmisinä.

 

Urheilulliset tavoitteet

Pelaajien sitouttaminen ja motivointi säännöllisyyteen ja pitkäjänteiseen harjoitteluun.

 

Jokainen voi harrastaa omalla tasollaan

 • YPassa jokainen saa kehittyä omalla vauhdillaan

 • Jokainen lapsi on tervetullut sellaisena kuin on

 • Valmentajat eivät painosta lasta millään tavalla

 • Valmentajat tekevät kaikkensa tukeakseen lapsen oppimista ja kehitystä

 • Innostavat ja osaavat valmentajat

  • Jokainen YPassa valmentava valmentaja on saanut seuran puolesta koulutuksen

  • Valmentajan tehtävä joukkueessa on itse valmentamisen lisäksi innostaa ja kannustaa pelaajiaan.

 • Tuomarikoulutusta vuosittain junnuille

  • Juniorit saavat seuran puolesta perehdytystä tuomarin tehtäviin

 • Jokaiseen ikäryhmään joukkueet

  • YPa pyrkii järjestämään joukkueet kaikkiin ikäluokkiin

Eettiset tavoitteet

Henkinen ja fyysinen väkivallattomuus

 • Joukkueissamme ei käytetä henkistä eikä fyysistä väkivaltaa

 • Henkinen väkivallattomuus liittyy kiinteästi seuraavaan kohtaan

 • Tasavertainen kohtelu kaikille

  • YPa ei ole uskonnollisesti eikä poliittisesti sitoutunut

  • Erilaisuus on mielestämme tärkeää ja sitä kunnioitetaan!

  • Ketään ei syrjitä taitojen, ominaisuuksien tai mielipiteiden takia

  • Jokainen valmentaja ymmärtää, että joukkueessa tarvitaan erilaisia ihmisiä, ja he ovat arvokkaita sellaisenaan

 

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

 • Päihteettömyys

  • YPan toiminnassa päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

  • YPan lentopallon tarkoitus on ehkäistä sitä, että lapsi "pilaisi elämänsä" päihteillä

 • Terveellinen ravinto ja riittävä lepo aikaisessa vaiheessa kuntoon

  • Urheiluun liittyy myös muuta kuin harjoituksissa käynti: myös lepo ja ravinto ovat tärkeitä osia tasapainoisessa elämisessä

  • Valmentajat antavat ohjeita ja neuvoja näistä asioista, kannustavat tällaisiin elämäntapoihin ja näyttävät itse esimerkkiä

  • Kun seura järjestää sellaista toimintaa, jossa syödään yhdessä, ruoka on terveellistä

 • Liikunta osana elämää

  • Tärkeintä on, että liikunnasta tulisi lapsille luonnollinen ja tärkeä osa elämää

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

 • Ryhmäytyminen

  • Jokainen ihminen tarvitsee sosiaalisia verkostoja, siksi joukkueemme tarjoavat yhden mahdollisuuden tällaisten verkostojen luomiseen.

  • Jokainen joukkueen jäsen on osa ryhmää, ketään ei jätetä ulkopuolelle ja kiusaamistilanteisiin puututaan heti

  • Valmentaja luotsaa joukkuetta tutustumaan toisiinsa ja ryhmäytymään erilaisin keinoin

 • Käytöstavat ja joukkuehenki

  • Joukkue edustaa aina koko seuraa ja on seuran käyntikortti, siksi joukkueen tulee toimia aina hyviä käytöstapoja noudattaen

  • Kiroiluun, toisten loukkaamisiin ja muuhun epäkunnioittavaan käytökseen puututaan heti

  • Valmentajat ovat myös lasten kasvattajia omalta osaltaan

 • Myönteisen palautteen kautta menestykseen

  • Emme puutu vain virheisiin, vaan kehumme onnistumisia

  • Virheisiin puututaan sillä periaatteella, että jokainen oppii kyllä!

  • Virheistä ei syytetä, vaan niiden poistamiseksi harjoitellaan lisää!


Harjoitusmäärät eri ikäluokissa:

Harjoitusmäärä kasvaa sen mukaan, mitä enemmän ikää tulee ja kuinka hyviksi halutaan kehittyä. Tähän vaikuttaa joukkueen omat tavoitteet, jotka määritellään ja päivitetään syksyisin ja keväisin.

F-ikäisillä harjoituksia on kerran viikossa, jonka lisäksi tulee yksi turnaus kuukaudessa. Harjoituksissa parannetaan motoriikkaa, kestävyyttä ja opetetllaan lentopallon alkeita. Harjoitukset koostuvat pitkälti leikeistä ja peleistä.

E-ikäisillä pelaajilla kaksi kertaa viikossa olevat harjoitukset kehittävät eteenpäin F-ikäisistä, ja yksi turnaus kerran kuussa on riittävästi. Harjoituksissa keskitytään nyt entistä enemmän peruskunnon kasvattamiseen ja lentopallon perustaitoihin. Leikkejä ja pelejä on edelleen melko paljon, mutta niitä vähennetään F-junioreihin verrattuna.

D-ikäisiin siirryttäessä on jo hyvä ottaa mukaan omatoiminen harjoittelu kerran viikossa ja harjoitukset kahdesti viikossa. Omatoimiseksi harjoitteluksi kelpaavat esimerkiksi jokin toinen liikuntaharrastus, juoksu-, hiihto- tai reipas kävelylenkki tai kuntosali (vanhemmille pelaajille; ei D- eikä C-ikäisille). Tällöin myös voidaan keskittyä harjoituksissa enemmän itse lentopalloon peruskunnon tullessa muuta kautta. Turnauksia on kaksi kertaa kuussa.

C- ja B-ikäisille harjoittelu kolme kertaa viikossa ja kerran viikossa tapahtuva omatoiminen harjoittelu edistää kehitystä. Turnauksia on yhtä monta kuin D-ikäisillä.

Näin on mahdollista, että pelaajat kehittyvät ja pysyvät mukana ikätovereidensa kehitykseen verrattuna.

Seura tukee nuorten muita liikunnallisia harrastuksia, ja toivoo, että nuori harrastaisi mahdollisuuksien mukaan myös muita urheilulajeja (tähän perusteena monet tutkimustulokset, joista voi esimerkiksi lukea täältä:http://yle.fi/uutiset/jarjestelma_hukkaa_urheilijalahjakkuudet__voittajia_tulee_sattumalta/7341303)

 

Kilpailuihin osallistuminen ja peluuttaminen eri ikäluokissa:

HUOM! Jokainen joukkue määrittelee syksyn aluksi, ennen kauden alkua, yhteiset pelisäännöt tähän liittyen. Nämä ovat vain viitteellisiä. Jokainen valmentaja käy sovitut periaatteet läpi yhdessä vanhempien kanssa.

 • F-D –juniorit

  • Kaikille peliaikaa tasapuolisesti

  • Pelaajamäärän lisääntyessä tehdään useampi joukkue

  • Pelikentälle pääsemisen edellytyksenä on kuitenkin myös harjoituksissa käyminen: vain turnauksiin ei voi osallistua

 • C-A –ikäiset

  • Peliaika määräytyy kasvavassa määrin taitotason sekä pelin tärkeyden mukaan

   • Harjoituspeleissä ja harjoitusturnauksissa kaikki saavat peliaikaa

   • Sarjapeleissä taitotaso ja halukkuus kehittyä palkittava antamalla lisää peliaikaa ja vastuuta.

   • Pelaajille tehtävä selväksi kauden alussa tavoitteet ja miten peliaikaa on mahdollista saada lisää.

  • Harjoituksissa käyminen on edellytys myös tällä tasolla: vaikka olisi kuinka hyvä, mutta ei käy harjoituksissa, kentälle pääsyä rajoitetaan tasapuolisuuden nimissä.

  • (huom! Kaudella 2015-2016 B/C-tytöt eivät kilpaile sarjatasolla, yksittäisissä turnauksissa peliaika jaetaan treeneissäkäyntiaktiivisuuden mukaan mahdollisimman tasapuolisesti kaikille mukana oleville)